"Choć w wyniku wypłaty dywidendy w wysokości 280 mln złotych oraz inwestycji w PNI pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex na koniec 2012 roku zmalała o 25% w stosunku do roku poprzedniego (z 1 576 mln zł do 1 188 mln zł), to obecna dobra kondycja finansowa Grupy pozwala na kontynuację realizowanej od kilku lat polityki systematycznego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Dlatego będziemy rekomendowali wypłatę dywidendy za rok 2012" - napisał Blocher w liście do akcjonariuszy.

W październiku ub.r. prezes mówił, że Budimex nie wyklucza przedstawienia rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy, jeśli wypracuje zadowalający zysk za 2012 rok.

Spółka podała w raporcie rocznym, że stan środków pieniężnych Grupy Budimex wynosił na dzień 31 grudnia 2012 roku 1.317,73 mln zł i był o 443,90 mln zł niższy rok wcześniej.

W trakcie roku 2012 miała miejsce wypłata dywidendy przez Budimex SA w wysokości 280,07 mln zł (tj. 10,97 zł na akcję), która przekraczała skorygowaną w trakcie roku 2012 kwotę zysku netto za 2011 rok, podkreśla firma.

"Jednocześnie spółka zaangażowała w trakcie roku 2012 środki w łącznej wysokości 111 373 tysiące złotych w finansowanie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (w tym: podniesienia kapitału, udzielone zaliczki kontraktowe oraz należności handlowe), na które zostały utworzone 100% odpisy w związku z ogłoszoną upadłością z możliwością układu tej spółki. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać stan środków pieniężnych Grupy na 31 grudnia 2012 za bardzo wysoki" - czytamy dalej w sprawozdaniu finansowym.

Zakupione przez Budimex w listopadzie 2011 roku PNI w sierpniu 2012 roku złożyło wniosek o upadłość z możliwością układu. W listopadzie 2012 roku sąd uchylił zarząd własny PNI i ustanowił zarządcę sądowego. W konsekwencji tych wydarzeń Budimex odpisał w straty całą wartość inwestycji i związanych z nią aktywów (182 mln zł w 2011 r. i 151 mln zł w 2012 r.).

"Wyłączając negatywny wpływ PNI, wyniki za rok 2012 oceniamy jako dobre i porównywalne na wszystkich poziomach z wynikami uzyskanymi w analogicznym okresie 2011. W 2012 roku wypracowaliśmy rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży o wartości ponad 6 mld złotych, tj. o ponad 10% wyższy niż w roku 2011, pomimo że produkcja budowlano- montażowa w tym okresie spadła o 1,0%" - napisał też Blocher w liście.

W 2012 r. Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny w wysokości ponad 182 mln zł, zysk brutto w wysokości 203 mln zł oraz zysk netto na poziomie blisko 186 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku wartości te kształtowały się odpowiednio na poziomie 135 mln zł, 142 mln zł oraz 76 mln zł (w czerwcu 2012 roku spółka dokonała korekty wyników roku 2011 z tytułu spisania wartości firmy rozpoznanej przy nabyciu udziałów PNI), podsumował prezes.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na GPW od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą: Budimex Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, Budimex Danwood oraz Mostostal Kraków.