Widać poprawę miedzy innymi na rynku depozytów złotowych, ale tylko wśród klientów indywidualnych. Wyraźnie poprawiła się ocena sytuacji na rynku kredytów złotowych.

Poza tym, w ciągu ostatniego miesiąca wzrósł odsetek placówek deklarujących obniżenie oprocentowania kredytów.

Sondaż przeprowadzono 200 placówkach bankowych reprezentujących wszystkie typy banków krajowych, od 8 do 18 marca.