„Przydzielono wszystkie oferowane akcje, a spółka pozyskała z emisji 39 mln zł. W ramach book buildingu inwestorzy złożyli deklaracje zainteresowania na prawie 3,5 mln akcji, w związku z czym popyt w transzy instytucjonalnej został zredukowany o 1/3" – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna w ofercie publicznej akcji Mabion została ustalona na 15 zł za jedną akcję.

„Cena emisyjna została ustalona przez spółkę z niewielkim, 4% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej w dniu zamknięcia książki popytu. Potwierdza to wiarę inwestorów w istotny wzrost wartości rynkowej Mabionu w pespektywie spodziewanej daty rejestracji pierwszego z leków. Zapisy na akcje złożyło kilkanaście renomowanych na polskim rynku instytucji finansowych, w tym OFE i TFI. (…) zamknięcie oferty publicznej na poziomie 39 mln zł uznajemy za pełne zrealizowanie założeń, zwłaszcza w tak niepewnym otoczeniu makroekonomicznym, jakie obserwujemy obecnie w Polsce" – powiedział Michał Kowalczewski, prezes Mercurius DM, oferującego akcje Mabionu, cytowany w komunikacie.

Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 oraz MabionHER2, a także budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dotychczasowe inwestycje, testy laboratoryjne i badania kliniczne były prowadzone w ramach środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji serii I (22,8 mln zł) oraz dotacji unijnych (64 mln zł).

W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany GPW, spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w sumie 5.330.000 akcji serii D, H, I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ponadto 2.600.000 akcji nowej emisji serii J oraz 2.600.000 PDA serii J.

Cele emisji akcji Mabion SA serii J obejmują realizację badań i rejestrację leku MabionCD20: 19 mln zł, budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej: 15 mln zł, badania kliniczne preparatu MabionHER2: ok. 4,4 mln zł. Realizacja tych projektów będzie finansowana uzupełniająco także z funduszy unijnych, a pozostała kwota ze środków własnych.

Mabion SA to czołowa polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł. Narastająco w okresie I-IV kw. 2012 r. przychody spółki wyniosły 884,8 tys zł.