"3 kwietnia 2013 roku zwyczajne walne zgromadzenie Synthos S.A. podjęło uchwałę nr 8 o wypłacie dywidendy w wysokości 1.005.676.000 zł, tj. 0,76 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 11 kwietnia 2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach" - głosi komunikat.

Pierrwsza transza w wysokości 0,50 zł na akcję zostanie wypłacona 25 kwietnia br. (łącznie 661,63 mln zł), zaś druga transza - w wysokości 0,26 zł na akcję zostanie wypłacona 11 lipca 2013 roku (łącznie 344,05 mln zł).

Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 1.323.250.000.

Synthos informował wcześniej, że wypłata dywidendy w takiej kwocie będzie możliwa w wyniku: uchylenia przez walne zgromadzenie uchwały NWZ z 2008 r. oraz przeznaczenia uzyskanej w ten sposób kwoty w wysokości 252,88 mln zł na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, jak również w wyniku przeznaczenia całego zysku netto Synthos S.A. za 2012 rok do podziału między akcjonariuszy.

Synthos odnotował 586,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 960,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 761,42 mln zł wobec 47,46 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.