"Obsunięcie się deficytu general government Polski do 3,9 proc. PKB wobec planowanych 3,5 proc. nie wpłynie na stabilną perspektywę ratingu suwerennego A2. Choć obsunięcie to jest skutkiem silniejszego niż oczekiwano spowolnienia gospodarczego, obecny rating i perspektywa mogą tolerować to odchylenie i są wzmacnianie przez wciąż widoczne zaangażowanie władz w zapewnianie stabilności finansów publicznych" - głosi komunikat.

Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski powiedział w ub. tygodniu, że ponieważ deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł w ub.r. 3,9 proc. PKB, Polsce nie uda się w tym roku wyjść z nałożonej w 2009 r. procedury nadmiernego deficytu, ale rząd liczy, że stanie się to w przyszłym roku.

We wtorek rząd przyjął aktualizację programu konwergencji, według której deficyt general government ma spaść do 3,5 proc. PKB w 2013 r. i dalej do 3,3 proc. PKB w 2014 r., 2,7 proc. PKB w 2015 r. i 1,6 proc. PKB w 2016 r.

>>> Czytaj też: Deficyt budżetowy Polski jest niższy niż w innych krajach, ale i tak za wysoki