Od 22 do 28 maja potrwają zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu inwestorów instytucjonalnych. 28 maja ma zostać podana cena emisyjna oraz informacja o ilości akcji przydzielonych w poszczególnych transzach. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 29 maja-4 czerwca, a 5 czerwca nastąpi przydział akcji w obu transzach. Debiut zaplanowano ok. 18 czerwca 2013 r.

Spółka zaoferuje do 5 mln nowych akcji serii F. Do obrotu trafi także 1 346 936 akcji serii B oraz 2 mln akcji serii C. Nowi akcjonariusze będą posiadać 34,85% udziałów w podwyższonym kapitale spółki.

Oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Bank.

"Grupa Tarczyński oczekuje, że z emisji akcji serii F, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy netto w wysokości ok. 57 mln zł" - czytamy w prospekcie.

Cele emisyjne spółki to inwestycje. Wśród nich Tarczyński wymienia rozbudowę zakładu w Ujeźdźcu Małym o wartości 66,5 mln zł, z czego 40 mln zł ma pochodzić ze środków z emisji. Natomiast 10 mln zł ma zasilić kapitał obrotowy, a pozostałe 7 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę części z 25-mln zadłużenia w Banku Zachodnim WBK.

Spółka poinformowała także, że za lata 2013-2014 zarząd nie będzie wnioskował o wypłacanie dywidendy.

Grupa Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium.

Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne. Zakład zlokalizowany w Ujeźdźcu Małym o wydajności ok. 70 ton na dobę (jest jednym z najnowocześniejszych zakładów wędliniarskich w Europie), zakład w Sławie o wydajności dobowej ok. 40 ton i zakład w Bielsku-Białej o wydajności dobowej ok. 30 ton.

W 2012 r. przychody spółki wyniosły 386,7 mln zł, a zysk netto 10,8 mln zł.