"Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi 61.440.000,00 zł. Wnioskowana dywidenda na 1 akcje wynosi 1,60 zł" - podała spółka.

Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na 27 września oraz termin jej wypłaty na 11 października 2013 roku.

Zarząd wystąpi do rady nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją walnemu zgromadzeniu.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2004 roku.