"Ponieważ dezinwestycja z kopani Paskov wydaje się obecnie mało prawdopodobna, spółka ocenia inne scenariusze, w tym potencjalne czasowe lub stałe zamknięcie kopalni. Ostateczna decyzja w tej sprawie spodziewana jest w nadchodzących tygodniach" - głosi komunikat.

Na początku lipca prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski poinformował PAP, że JSW otrzymała od NWR zaproszenie do przeprowadzenia badania aktywów górniczych i koksowniczych i prowadzi w tej sprawie analizy. Wcześniej czeski dziennik "Hospodarske Noviny" podał, że JSW może kupić kopalnię Paskov należącą do NWR.

Kopalnia Paskov wydobywająca węgiel z jednego czynnego obszaru w - Staříč - jest jedyną czynną kopalnią w okolicach Ostrawy. Produkuje ona wysokiej jakości węgiel koksowy. W 2012 r. jej produkcja wyniosła ok. 0,95 mln ton, zaś zasoby węgla do dnia 1 stycznia 2013 (klasyfikacja JORC) to ok. 23,1 mln ton, jak podała na swojej stronie OKD (spółka zależna NWR), bezpośredni właściciel kopalni.

New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje trzy projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie.