Spółki zależne Cinema City International (CCI) zawarły umowę z GE Capital Real Estate dotyczącą pośredniego nabycia 41.800.000 akcji spółki Ronson Europe N.V.

Akcje stanowią 15,3 proc. kapitału zakładowego Ronsona. Zamknięcie transakcji o wartości ok. 29,2 mln zł planowane jest na listopad tego roku, podało CCI w komunikacie.

"Łączna cena nabycia akcji, którą ma zostać zapłacona przez ITR 2012 i Dori, wynosi około 29,2 mln zł, z czego ITR 2012 zapłaci około 14,6 mln zł. Akcje Ronson zostaną nabyte przez wspólnie kontrolowaną spółkę prawa holenderskiego (general partnership), założoną pomiędzy ITR 2012 a Dori" - głosi komunikat.

Po zakończeniu transakcji wspólnie kontrolowana spółka prawa holenderskiego (general partnership) będzie posiadała, bezpośrednio i pośrednio, 216.698.374 akcji Ronson stanowiących 79,56 proc. ogólnej liczby głosów i ogólnej liczby akcji Ronson, a spółka będzie ekonomicznym beneficjentem 39,78 proc. ogólnej liczby głosów i akcji na walnym zgromadzeniu Ronsona poprzez general partnrship, podano także.

Zamknięcie transakcji jest planowane na listopad 2013 r., z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków zawieszających. Jeśli wszystkie warunki zawieszające nie zostaną spełnione do 20 grudnia 2013 r. (lub do innego dnia, uzgodnionego przez strony), umowa zostanie rozwiązana.

Cinema City International jest największym operatorem kin w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 100 multipleksów z 974 ekranami, w 7 krajach (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael). Spółka posiada 34 multipleksy objęte nowymi umowami, które będą operować około 360 nowymi ekranami. Dodatkowo, Cinema City jest aktywnie zaangażowane w reklamę związaną z działalnością kinową oraz w dystrybucję filmów.

Ronson to spółka deweloperska notowana na GPW od 2007 r. W 2012 r. odnotowała 199 mln zł skonsolidowanych przychodów.