Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o wykluczeniu z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Partex w upadłości likwidacyjnej, podała giełda w komunikacie.

"W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Partex S.A., Zarząd Giełdy (...) postanawia wykluczyć z dniem 31 lipca 2013 r. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela tej spółki" - głosi komunikat.

Zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane do alternatywnego systemu obrotu, a nie zrealizowane do dnia 30 lipca 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu, podano również.

Partex S.A., dystrybutor hurtowy materiałów wykończeniowych