Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 5,42 mln USD wobec 3,81 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,93 mln USD w II kw. 2013 r. wobec 24,71 mln USD rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 2,91 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,76 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 57,64 mln USD w porównaniu z 46,53 mln USD rok wcześniej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.