"Obniżenie ratingu odzwierciedla akceptację obligatariuszy dla warunków restrukturyzacji papierów dłużnych" – czytamy w komunikacie.

Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy oraz piątym producentem mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2010 roku. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,50 mln USD w 2012 r.