"W związku z trwającym procesem prywatyzacji spółki H. Cegielski-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, minister skarbu państwa informuje, iż postanowił dopuścić TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach do dalszego etapu prywatyzacji spółki, tj. do ograniczonego badania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa (tzw. due diligence)" - głosi komunikat.

Termin decyzji MSP w sprawie dalszych negocjacji został przedłużony do 16 sierpnia.

W połowie lipca prezes funduszu Czesław Kisiel mówił agencji ISBnews, że więcej szczegółów dotyczących planów wobec zakładów Cegielskiego będzie mógł podać dopiero po zakończeniu procesu due diligence i ewentualnej finalizacji transakcji. Na tym etapie jest jeszcze także za wcześnie, aby rozmawiać o ewentualnym upublicznieniu firmy po zakończeniu restrukturyzacji, podkreślał.

Na początku stycznia Skarb Państwa zaprosił do negocjacji w sprawie nabycia 2.025.692 zł akcji zwykłych imiennych (90,58% kapitału) spółki. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki upłynął 4 lutego 2013 r., a jedyną ofertę w tym terminie złożył fundusz TDJ, m. in. większościowy udziałowiec giełdowych spółek Famur, Zamet czy PGO. MSP odstąpiło od zbycia swoich akcji w spółce bez rozstrzygnięcia dotychczasowej procedury.

Po ponownym otwarciu procedury sprzedaży w kwietniu, Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) ponownie otrzymało 7 czerwca br. wstępną ofertę na zakup 90,58 proc. akcji spółki H. Cegielski przez fundusz TDJ. Była to jedyna złożona oferta.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki H. Cegielski-Poznań jest produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych.