We wszystkich przypadkach przyczyną jest nieprzekazanie raportów kwartalnych za II kw. br.

"W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 r., Zarząd Giełdy (...) postanawia zawiesić obrót akcjami następujących spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: Binary Helix S.A. (...), Cool Marketing S.A. w upadłości likwidacyjnej (...), Ecotech Polska S.A. (...), Hurtimex S.A. (...), MEW S.A. (...) Polska Akademia Rachunkowości S.A." - głosi komunikat.

Zawieszenie obrotu akcjami danej spółki obowiązuje w okresie od 19 sierpnia 2013 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za drugi kwartał 2013 r., podano również.

W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na akcje danej spółki mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.