"Hawe to spółka z wielkim potencjałem wzrostu, która rozpoczyna realizację projektu budowy światłowodowej sieci dostępowej, który zmieni obraz polskiego rynku telekomunikacyjnego. Do tego projektu zbieramy najlepszych fachowców, dlatego w zarządzie mamy takich menedżerów jak prezes Krzysztof Witoń oraz wiceprezes Jarosław Bauc. Teraz znacząco wzmocni się rada nadzorcza, w skład której wejdzie Grażyna Piotrowska-Oliwa" – powiedział wiodący akcjonariusz Hawe Marek Falenta, cytowany w komunikacie.

W czerwcu Hawe przedstawiło strategię, która zakłada przekształcenie spółki z operatora sieci szkieletowej w największego w Polsce otwartego operatora infrastruktury światłowodowej.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na GPW od 2007 roku. W 2012 spółka odnotowała 108 mln zł skonsolidowanych przychodów.