Większość badanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie w sierpniu, ale lepiej niż w poprzednim miesiącu, podał GUS w komunikacie.

"W sierpniu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed miesiącem i przed rokiem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najlepiej, bardziej optymistycznie niż przed miesiącem, ale mniej pozytywnie niż przed rokiem oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - głosi komunikat.

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 3 (przed miesiącem minus 7).

W przypadku sekcji zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ten kształtuje się na poziomie plus 2 (przed miesiącem plus 4).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 8 (przed miesiącem plus 6).

Wskaźnik ten w przypadku sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 21 (przed miesiącem plus 18), poinformował GUS.