Według raportu, przygotowanego przez holenderską firmę doradczą, ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych, związane z eksploatacją gazu łupkowego, jest „bardzo małe”. Dokument ma jeszcze ocenić specjalna komisja ekspercka. "Jeśli gaz łupkowy może być wydobywany w sposób odpowiedzialny, to powinniśmy to poważnie przemyśleć” - powiedział dziś holenderski minister gospodarki Henk Kamp.

Partia Ludowa premiera Marka Rutte opowiada się za eksploatacją gazu z łupków, wskazując na korzyści dla holenderskiej gospodarki. Wątpliwości związane z zanieczyszczeniem środowiska mają jednak politycy współrządzącej Partii Pracy. Ostateczną decyzję w sprawie wydobycia gazu łupkowego holenderski parlament ma podjąć na początku przyszłego roku.

Próbne odwierty planowane są w trzech miejscach w kraju.