Tadeusz Majchrowicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Podkarpacie w Krośnie przyznaje, że spodziewał się wniosku o upadłość fabryki, ale podobnie jak pracownicy wierzył, ze uda się doinwestować zakład.

Fabryka należąca do grupy kapitałowej Sobiesław Zasada SA przeżywa problemy ekonomiczne od lat. Już w 2009 roku z powodu zmniejszonej produkcji przy równoczesnym wzroście importu autobusów używanych, załodze zmniejszono pensje o 10 proc. Nowe kontrakty poprawiały sytuację, ale tylko czasowo. Dzisiaj sam podatek dla miasta Sanoka z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi milion 300 tysięcy złotych. Wobec braku wystarczającej liczby rentownych zamówień, rok 2013 jest kolejnym z rzędu, który spółka zakończyłaby stratą, podkreślono w oświadczeniu.

Firmie nie pomogły też zmiany w zarządzie spółki - dodaje Tadeusz Majchrowicz. Tłumaczy, że produkcja w Autosanie odbywała się z przerwami, a wniosku o upadłość spodziewano się, za każdym razem kiedy tracono szanse na kolejny kontrakt. Od września 2012 roku podejmowano próby restrukturyzacji spółki. W procesie naprawczym prowadzono m.in działania redukujące marnotrawstwo materiałowe, eliminujące nadmierną pracochłonność produkcji i zatrudnienia i redukujące zbędny majątek oraz skupiono działalność produkcyjną w jednej hali.

"W sytuacji kiedy zobowiązania przekraczają wartość majątku firmy, pracodawca jest zobowiązany ustawowo do zgłoszenia wniosku o upadłość" - mówi.

Ile wynoszą zobowiązania spółki, na razie nie wiadomo. Pracownicy nie otrzymali połowy pensji za czerwiec i lipiec oraz całego wynagrodzenia za sierpień.

"Zarząd ma jednocześnie nadzieję, iż wyznaczony przez sąd syndyk, w ramach swoich uprawnień wynikających z ustawy, będzie zmierzał do kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę" - podsumowano w oświadczeniu.

Sąd Gospodarczy w Krośnie ma teraz miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Może go przyjąć ustanawiając likwidatora lub odrzucić. Może też do czasu zakończenia postępowania ustanowić tymczasowego nadzorcę spółki.

Autosan jest przede wszystkim producentem autobusów: miejskich, podmiejskich, międzymiastowych i specjalnych.

>>> Czytaj również: Brian Souter, właścielel spółki PolskiBus, chce produkować w Polsce autobusy