„Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 21.11.2013 roku. Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 28.11.2013 roku" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej zarząd Grupy Żywiec zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Z zysku za 2012 r. Grupa Żywiec wypłaciła 31,0 zł dywidendy na akcję, w tym 4 zł na akcję w formie dywidendy zaliczkowej. Z zysku za 2011 r. spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości 33 zł na akcję (w tym 9 zł na akcję dywidendy zaliczkowej).

Grupa Żywiec posiada browary w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu i Cieszynie. W 2012 r. zwiększyła wolumen sprzedaży piwa o 3% do 11,6 mln hektolitrów.