Wierzyciele Polimeksu-Mostostal wyrazili zgodę na przesunięcie z 30 września na 31 października terminu wykonania przez spółkę niektórych zobowiązań wynikających z umowy określającej warunki finansowania spółki przez banki oraz obligatariuszy, poinformowała spółka w komunikacie.

"Zarząd spółki informuje, że w dniu 30 września 2013 roku powziął informację o udzieleniu spółce przez wierzycieli zgody na zrzeczenie się przez wierzycieli uprawnień wynikających z wystąpienia naruszenia umowy polegającego na nieuzyskaniu łącznych wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O w łącznej kwocie 250 mln zł oraz niezawarciu przez spółkę aneksów do wybranych kontraktów budowlanych w terminie określonym przez wierzycieli, tj. do dnia 30 września 2013 roku. Spółka została zobowiązana przez wierzycieli do wykonania ww. zobowiązań do dnia 31 października 2013 r." – podano w komunikacie.

Wcześniej spółka zobowiązana była przez wierzycieli do wykonania tych zobowiązań do 31 sierpnia 2013 r., a następnie 30 września 2013 r.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł. Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacyjnego.