Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

CD Projekt

Studio CD Projekt RED - należące do Grupy CD Projekt - oraz wydawca komiksów Dark Horse Comics zapowiedziały rozpoczęcie współpracy, podał CD Projekt w komunikacie. >>>>

Barlinek

Zależna od Michała Sołowowa spółka Barcocapital Investment Limited ogłosił wezwanie na 72.085.171 akcji zwykłych i 1.180 akcji imiennych spółki Barlinek, stanowiących 28,375% kapitału i chce osiągnąć 100% udziału w kapitale spółki. Zapisy na sprzedaż akcji - po cenie 1,30 zł za szt. - będą przyjmowane od 24 października do 22 listopada br., podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. >>>>

Paged

Paged spodziewa się, że wyniki kolejnych kwartałów będą lepsze w porównaniu z analogicznymi okresami poprzedniego roku, zapowiedział prezes spółki Daniel Mzyk, cytowany przez "Parkiet". >>>>

IMC

Grupa rolnicza IMC zebrała 39% powierzchni zasianej w tym sezonie słonecznikiem wg stanu na 2 października. Spółka podała, że oczekuje zbiorów słonecznika wyższych od prognoz. IMC liczy też na "bardzo udany" obecny sezon w segmencie ziemniaka. Wydajność w zakresie zbiorów słonecznika wyniosła 2,81 t/ha wobec planowanych 2,3 t/ha. Średnia ukraińska wydajność to 1,78 ton/ha. "Bieżące wyniki zbiorów słonecznika są również lepsze od ubiegłorocznych rezultatów gospodarstw Grupy – 1,8 t/ha" - czytamy w komunikacie. IMC rozpoczęła zbiory słonecznika 10 września, który w tym roku został zasiany na powierzchni ponad 25 tys.ha (ponad 20% wszystkich upraw). "Pierwsze wyniki żniw słonecznika mogą świadczyć o tym, że zbiory tej uprawy będą wyższe od planowanych na początku sezonu (2,3 t/ha)" - napisano w materiale. Spółka podkreśla, że bardzo udany obecny sezon zapowiada się również dla ziemniaka. Według stanu z 2 października IMC zebrała już 76% powierzchni zasianej tą uprawą. Wydajność na tym obszarze sięgnęła 36,8 t/ha czyli o 142% więcej niż średnia na Ukrainie (15,2 t/ha) i o 11% więcej od planowanych 33,2 t/ha.

GTC

Globe Trade Centre (GTC) zakończyła negocjacje i podpisała przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Kazimierz w Krakowie spółce Nellia z Grupy Invesco. GTC sprzeda należące do niej 50% udziałów w spółce GTC Galeria Kazimierz za ok. 90 mln euro (ok. 379 mln zł), podała spółka w komunikacie. Całkowita cena sprzedaży to ok. 180 mln euro, czyli ok. 758 mln zł. >>>>

Comarch

Comarch zawarł umowę z konsorcjum firm Łęgprzem, ZSK oraz Graphbud na realizację V etapu inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie (budynek SSE6), podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 62,27 mln. zł. "Przedmiotem umowy jest wybudowanie budynku biurowo-usługowego i data center wraz z infrastrukturą drogową i techniczną. Powierzchnia całkowita budynku będzie wynosić 11 708,87 m2" - czytamy w komunikacie. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2015 roku, podano także.

Grupa Polnord

Grupa Kapitałowa Polnord sprzedała 283 mieszkania po uwzględnieniu anulacji w III kw. 2013 roku, tj. o ok. 35% więcej r/r, podała spółka w komunikacie. "W III kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Polnord SA osiągnęła wysoki poziom sprzedaży – 283 mieszkania po uwzględnieniu anulacji. Oznacza to wzrost o 33,5% w stosunku do II kwartału br. oraz wzrost o blisko 35% wobec III kwartału minionego roku" – czytamy w komunikacie. Po trzech kwartałach br. zagregowana liczba sprzedanych mieszkań wyniosła 693 wobec 653 lokali sprzedanych rok wcześniej, podano także.

Ronson

Ronson Development sprzedał 123 lokale netto w III kw. 2013 r., co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 32%, podała spółka w komunikacie. Od początku roku Ronson sprzedał 418 mieszkań, notując wzrost o 60% r/r. "Cel 500 sprzedanych mieszkań w tym roku, w kontekście rekordowych w historii Ronsona wyników po trzech kwartałach, wydaje się niezagrożony. Tegoroczna dynamika sprzedaży w połączeniu z ogólną poprawą nastrojów na rynku deweloperskim pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Marvipol

Marvipol zakończył realizację projektu Hill Park Apartments w Warszawie i otrzymał pozwolenie na jego użytkowanie, co oznacza rozpoczęcia sprzedaży apartamentów w tej inwestycji, podała spółka w komunikacie. "Nie bez powodu z rozpoczęciem sprzedaży wstrzymywaliśmy się do ukończenia budowy. W naszym przekonaniu w przypadku tak wyjątkowych projektów jak Hill Park Apartments dopiero zapoznanie się gotowym produktem pozwala zainteresowanym właściwie ocenić jego liczne zalety i utwierdzić się w przekonaniu, że oferowane apartamenty warte są swojej ceny" - powiedział członek zarządu Marvipol Mariusz Poławski, cytowany w komunikacie.

J.W. Construction

J.W. Construction Holding sprzedał 275 lokali brutto w całym III kw. 2013 r., w tym 132 we wrześniu, podała spółka w komunikacie. Sprzedaż zwiększa pierwszy etap projektu Bliska Wola. "Z początkiem września do oferty J.W. Construction Holding wszedł I etap osiedla Bliska Wola. W pierwszej kolejności propozycja została skierowana do klientów spółki oraz osób, które od wielu miesięcy oczekiwały na wprowadzenie inwestycji do sprzedaży. Zainteresowanie potencjalnych nabywców okazało się tak ogromne, że 46 spośród 132 dokonanych w tym miesiącu transakcji zakupu mieszkań dotyczyło debiutującej właśnie inwestycji" – czytamy w komunikacie.

Kofola

Kofola sprzedała 5-letnie obligacje niezabezpieczone o wartości 330 mln CZK, podała spółka w komunikacie. Praska giełda dopuściła już te papiery do obrotu, dodała firma w odrębnym komunikacie. "Zarząd Kofola S.A. z siedzibą w Kutnie niniejszym informuje o objęciu przez obligatariuszy obligacji emitenta o łącznej wartości nominalnej 330 mln czeskich koron (…) zgodnie z warunkami umowy subskrypcyjnej" - głosi komunikat. Emisja obejmuje obligacje niezabezpieczone, z dniem wykupu przypadającym na 4 października 2018 r. Oprocentowanie bazuje na 12M PRIBOR powiększonym o marżą w wysokości 415 pb. Wypłata odsetek następować będzie jeden raz do roku, podano także.

Work Sevice

Work Service przydzielił 55 tys. obligacji serii Q o łącznej wartości 55 mln zł, podała spółka w komunikacie. Celem emisji jest pozyskanie środków na współfinansowanie akwizycji podmiotów z branży. "W wyniku subskrybowania i opłacenia przez inwestorów wszystkich zaoferowanych 55.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 55.000.000,00 zł, zarząd spółki dokonał przydziału tych obligacji (…) a tym samym emisja tych obligacji doszła do skutku" - czytamy w komunikacie.

Gino Rossi

Gino Rossi sprzedał 3-letnie obligacje serii B o wartości 15 mln zł, podała spółka w komunikacie. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy. "Zarząd Gino Rossi informuje, że w dniu 4 października 2013 r. doszło do objęcia, opłacenia oraz powstania 15.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości 15.000.000 zł. Tym samym emisja obligacji serii B doszła do skutku" - czytamy w komunikacie. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego, podano także. Pod koniec czerwca Gino Rossi wyemitowało obligacje wartości 20 mln zł w ramach programu emisji do 35 mln zł i wszystkie papiery zostały objęte przez obligatariuszy. Środki te zostały przeznaczone na spłatę części zadłużenia wobec Alior Banku, DnB NORD Polska, Pekao oraz ING Banku Śląskiego zgodnie z instrukcjami wystawionymi przez te instytucje.

PEP

Grupa Polish Energy Partners zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD) umowę kredytu do 242,7 mln zł dla spółek Grupa PEP - Farma Wiatrowa 1 (GPFW 1) oraz Grupa PEP - Farma Wiatrowa 6 (GPFW 6) na budowę farm wiatrowych Gawłowice i Rajgród, podał PEP w komunikacie. „Spółka (jako tzw. sponsor) oraz jej podmioty zależne (jako kredytobiorcy): GPFW1, Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4 (GPFW4) oraz GPFW6 zawarły z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę kredytu. Na podstawie umowy EBRD udzieli kredytu spółkom GPFW 1 oraz GPFW 6 na budowę, odpowiednio: Farmy Wiatrowej Gawłowice o mocy 41,4 MW oraz Farmy Wiatrowej Rajgród o mocy 25,3 MW (razem tzw. Fazy I) w kwocie nie większej niż 242,7 mln zł" – czytamy w komunikacie. Uruchomienie finansowania w ramach I fazy uwarunkowane jest spełnieniem przez kredytobiorców oraz spółkę warunków zawieszających, dotyczących przede wszystkim ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu (m.in podpisania przez spółkę tzw. umowy wsparcia), podkreślono również.

PKP Cargo

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo - podało KNF w komunikacie.>>>>

Fabryki Konstrukcji Drewnianych

Obligacje Fabryki Konstrukcji Drewnianych (FKD) o wartości 1 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 7 października, podała giełda w komunikacie. Emitent wprowadzi 1.000 obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Oprocentowanie wynosi 12% w skali roku. Data wykupu to 31.10.2014 r. Zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości posiadanej przez spółkę BRW Trading Sp. z o.o., której wspólnikami są osoby powiązane z emitentem.