"Jeżeli będą potrzeby rozwojowe, to oczywiście będziemy korzystać z najbardziej atrakcyjnych możliwości pozyskiwania środków finansowych. BGK i PIR dostarczają nam taką możliwość, ale Grupa PKP ma różne możliwości finasowania, nie mamy z tym problemu" - powiedział Karnowski w rozmowie z ISBnews.

Prezes przypomniał, że PKP SA ma rating inwestycyjny i może starać się o środki w każdy sposób. Niemniej BGK jest najwygodniejszym i najbardziej wiarygodnym partnerem.

"Jak będziemy potrzebować pieniędzy, to będziemy się zwracać właśnie do BGK. Na razie jednak nie mamy takich planów, także dla innych spółek z Grupy. Pieniądze pozyskane z dzisiejszej emisji zaspakajają nasze potrzeby" - podsumował Karnowski.

PKP PLK podpisały z BGK umowę programu emisji obligacji do kwoty 1,5 mld zł. Emisja jest planowana jeszcze w tym kwartale, a BGK obejmie ją w całości.

PKP PLK prowadzą obecnie największy program inwestycyjny w historii, podkreślono w materiale. Prace trwają na ponad 3200 km torów. Ich efektem będzie zdecydowana poprawa stanu linii kolejowych, wzrost komfortu, prędkości oraz bezpieczeństwa podróży. Wartość inwestycji PLK w 2013 r. może przekroczyć 5 mld zł. Oprócz środków własnych spółka angażuje także kredyty pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy środki z budżetu państwa, np. Funduszu Kolejowego.

Reklama

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych. PKP PLK podawały wcześniej, że chcą zmodernizować ok. 4 tys. km linii kolejowych, wydając na to 26,5 mld zł do 2015 r.

W latach 2008-2012 PKP PLK zmodernizowały i wyremontowały w sumie ok. 3,4 tys. km linii kolejowych, ale były to głównie szlaki, z których korzystają przewoźnicy pasażerscy. W przyszłej perspektywie unijnej na inwestycje kolejowe będzie 5-7 mld euro z POIiŚ i ewentualnie kolejne 4 mld euro z programu CFF.

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego strategią jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych. BGK aktywnie uczestniczy w procesie konsolidacji finansów publicznych, a także w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej.