Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne wyemituje niezabezpieczone, dwuletnie obligacje korporacyjne serii C o wartości do 9 mln zł, podała spółka.

"Do 6 listopada 2013 r. będzie można zapisywać się w ramach oferty publicznej na obligacje korporacyjne serii C emitowane przez Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A" - czytamy w komunikacie.

Spółka oferuje 18.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 500 zł każda. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 500 zł. Próg emisji wyznaczono na poziomie 4 mln zł, a oprocentowanie WIBOR 6M + 5%, wypłacane półrocznie.

Emitent zastrzega sobie prawo opcji wcześniejszego wykupu obligacji. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ.

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) S.A. jest notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy firmą inwestycyjno-doradczą. Głównym obszarem działalności spółki są inwestycje kapitałowe w sektorze małych i średnich firm.