Komputronik

Komputronik odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. fin. 2013/2014 (1 kwietnia 2013 - 31 marca 2014) wobec 4,00 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal zawarł umowę przyrzeczoną ze spółką Molina Sp. z o.o. 3 S.K.A dotycząca zbycia nieruchomości za cenę 7,39 mln zł brutto w ramach realizacji programu restrukturyzacji operacyjnej, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

Warimpex

Reklama

Warimpex odnotował 5,81 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 0,99 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PHN

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 28 listopada Artura Lebiedzińskiego na stanowisko prezesa obecnej kadencji zarządu, poinformormowała spółka w komunikacie. >>>>

Plaza Centers

Plaza Centers odnotowała 89,76 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 6,49 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kino Polska TV

Oblio International B.V. objęło 6 mln akcji Kino Polska TV za cenę emisyjną w wysokości 18,98 zł za każdą akcję, czyli za łącznie 113,88 mln zł w zamian za 100% udziałów Filmbox International Ltd., wynika z komunikatu Kino Polska. >>>>

Cognor

Złomrex International Finance (ZIF), spółka zależna Cognoru, rozpoczęła ofertę zamiany zobowiązań o wartości prawie 118 mln euro na nowe instrumenty finansowe, podał Cognor. Spółka ma także zgodę angielskiego sądu na zwołanie zgromadzenia wierzycieli w sprawie zatwierdzenia planu restrukturyzacji. Plan restrukturyzacji oraz oferta zamiany będą prowadzone równocześnie, natomiast ostatecznie tylko jedno z tych rozwiązań zostanie zrealizowane. "Spółka zależna Złomrex International Finance S.A. rozpoczęła ofertę zamiany zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez nią zabezpieczonych, uprzywilejowanych dłużnych papierów wartościowych, oprocentowanych według stopy 8,5% i zapadalnych w dniu 1 lutego 2014 r., o wartości nominalnej 117.941.000 euro na nowe instrumenty finansowe, w celu refinansowania Istniejących Papierów Dłużnych" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami oferty zamiany, posiadaczom istniejących papierów dłużnych zaproponowano ich zamianę, proporcjonalnie do aktualnego stanu posiadania, na (i) nowe zabezpieczone, uprzywilejowane dłużne papiery wartościowe (senior secured notes) oraz (ii) nowe dłużne papiery wartościowe wymienne na akcje spółki (exchangeable notes), podano również.

Ronson

Ronson Development sprzedał dotychczas ponad 500 mieszkań w 2013 r., osiągając tym samym cel sprzedażowy założony na ten rok, poinformował dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski. W ubiegłym roku Ronson znalazł nabywców na 380 lokali. "Mamy do czynienia z najlepszym rokiem w historii Ronsona pod względem sprzedaży. Osiągnięcie naszego celu sprzedażowego 500 mieszkań na miesiąc przed końcem roku jest potwierdzeniem zaufania jakim obdarzają nas klienci oraz dowodem ogólnej poprawy nastrojów na rynku mieszkaniowym" - powiedział Gutowski, cytowany w komunikacie spółki. Dyrektor zapowiedział też, że w 2014 r. spółka chce dalej rozbudowywać już realizowane osiedla oraz wprowadzić do oferty szereg nowych inwestycji, co pozwoli na dalsze zwiększenie skali działalności i wyniku sprzedażowego.

MFO

Pierwotna oferta publiczna MFO rozpocznie się publikacją maksymalnej ceny emisyjnej do 6 grudnia, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka oczekuje wpływów z tytułu nowej emisji akcji serii C na poziomie ok. 14,7 mln zł. >>>>

MFO nie planuje w najbliższym czasie kolejnej emisji akcji ani obligacji, jeśli nie pojawią się plany akwizycyjne, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Mirski. Według niego, spółka może wypłacać dywidendę począwszy od zysku za 2014 r.>>>>

HB Reavis

Obligacje HB Reavis o całkowitej wartości 111 mln zł (26,5 mln euro) zadebiutowały na Catalyst, na rynku Bondspot. Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane do sfinansowania projektów deweloperskich spółki, głównie w Polsce, podał HB Reavis. >>>>

TelForceOne

TelForceOne liczy, że jeszcze w tym roku łączna sprzedaż telefonów i smartfonów pod marką myPhone (od ich wprowadzenia w 2008 r.) przekroczy 1 mln egz., poinformował agencję ISBnews Paweł Płócienniczak, odpowiadający za relacje inwestorskie w spółce. >>>>

InvestCon

InvestCon Group szykuje dwie spółki do przejścia na GPW z NewConnect, w tym United, a także kolejne debiuty na alternatywnym rynku giełdowym, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Paweł Śliwiński. Celem firmy jest zwiększenie kapitałów własnych powyżej 50 mln zł w ciągu trzech lat z 30 mln zł obecnie. >>>>

Milestone Medical

Kurs akcji amerykańskiej spółki Milestone Medical wzrósł w debiucie na NewConnect o 49,46%, do 6,95 zł względem kursu odniesienia ustalonego na poziomie 4,65 zł. Jest to to 444. spółka notowana oraz 40. debiut w 2013 r. na alternatywnym rynku akcji GPW (w tym drugi debiut spółki zagranicznej na tym rynku w br.). >>>>

Budimex

Budimex Budownictwo, spółka zależna Budimeksu, podpisała z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Toruniu umowę na przebudowę torowiska tramwajowego o wartości 44,47 mln zł netto, podała spółka. Przedmiotem umowy są "Roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach zadań pn. 'Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18-tego stycznia) do Al. Solidarności, poprawiającego dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku' oraz 'Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT City' objętych Projektem pn. 'Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City" (Część A) oraz roboty budowlane, w ramach podprojektu I "System zarządzania ruchem drogowym' objętego projektem pn.: 'Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013' wraz z czynnościami towarzyszącymi (Część B)". „Wartość umowy: 44 469 118,98 złotych netto; Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni po dacie podpisania umowy; Termin zakończenia robót: 30.05.2015r. w zakresie objętym częścią B oraz 30.09.2015 r. w zakresie objętym częścią A" – podano również.

Arctic Paper

Rada nadzorcza Arctic Paper powołała z dniem 27 listopada br. Wolfganga Lübberta na stanowisko prezesa zarządu oraz Małgorzatę Majewską-Śliwa na stanowisko członka zarządu Arctic Paper odpowiedzialnego za finanse. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) powołało Kazimierza Nowaka na funkcje prezesa EuRoPol Gaz, podała spółka. Drugim wiceprezesem mianowano Tomasz Flisa. >>>>