Jest to to 444. spółka notowana oraz 40. debiut w 2013 r. na alternatywnym rynku akcji GPW (w tym drugi debiut spółki zagranicznej na tym rynku w br.).

O godz. 11.35 za akcję spółki płacono 6,90 zł, tj. o 48,39% więcej niż wynosił kurs odniesienia.

Do obrotu trafiły 2 mln akcji spółki.

Firma podała wcześniej, że w przeprowadzonej na terenie Polski ofercie prywatnej 11 inwestorów instytucjonalnych nabyło 2 mln jej akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 4,65 zł (ok. 1,5 USD) za łączną kwotę 9,3 mln zł (3 mln USD). Nowe akcje stanowią niecałe 9,1% w podwyższonym kapitale zakładowym Milestone Medical, a kapitalizacja spółki post-money wynosi ponad 100 mln zł (około 33 mln USD).

Milestone Medical wprowadza na światowy rynek sterowane komputerowo medyczne systemy dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang. intra-articular).

Milestone Medical to joint-venture notowanej na rynku OTC w USA spółki Milestone Scientific oraz partnera z Chin - Beijing 3H (Heart-Help-Health) Scientific Technology Co., Ltd. Spółka podała, że oczekuje obecnie rejestracji produktów w USA i Unii Europejskiej, aby rozpocząć sprzedaż. Uzyskanie zgód jest możliwe w połowie 2014 r.