„Pomimo trudnego okresu dla Polimexu-Mostostalu pod względem płynności finansowej, spółka mobilizuje siły na kontraktach drogowych. Firma dysponuje potencjałem wykonawczym, gwarantującym dokończenie realizowanych zleceń drogowych" – czytamy w komunikacie.

Według komunikatu spółki, na budowanym odcinku autostrady A1 Stryków – Tuszyn prace realizowane są w pełnym zakresie. Roboty realizuje ponad 600 pracowników. Wykorzystywane jest ponad 175 ciężkich maszyn budowlanych, w tym koparek, dźwigów, walców, spychaczy i wywrotek. Obecnie prace koncentrują się na równoległym wykonywaniu 30 obiektów mostowych, jak również przejść dla zwierząt.

Roboty drogowe, pomimo zbliżającego się okresu zimowego, prowadzone są od godz. 7.00 do 19.00. Przy budowie największych obiektów mostowych, znajdujących się na tzw. ścieżce krytycznej, roboty prowadzone są do godziny 22.00.

Kontynuowane są prace ziemne, w tym prace przy budowie nasypów. W ciągu tygodnia usypywane jest ok. 50 tys. m3 mas ziemnych. Do końca października wykonano 30 proc. wykopów oraz 26 proc. nasypów. Równolegle realizowana jest przebudowa kolidujących z autostradą urządzeń infrastruktury PKP.

>>> Czytaj też: GDDKiA jeszcze w tym roku rozpocznie 14 przetargów na ponad 200 km dróg

Reklama

W Miejscu Obsługi Podróżnych w miejscowości Wiśniowa Góra trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Niebawem rozpocznie się tam stabilizowanie podłoża pod drogi manewrowe. Planowane jest zakończenie tych prac przed okresem zimowym. Termin uzyskania przejezdności tego odcinka autostrady przewidywany jest pod koniec 2014 roku.

W ramach budowanego odcinka autostrady A4 Rzeszów – Jarosław, Polimex-Mostostal w grudniu br. przekaże do użytkowania węzeł Wierzbna. Węzeł ten stanowi połączenie istniejącej drogi DK4 z wybudowanym odcinkiem autostrady A4 w kierunku Jarosławia. Zakończono już roboty bitumiczne. Trwają roboty wykończeniowe. Wkrótce rozpoczną się procedury odbiorowe.

Całkowita długość węzła Wierzbna wraz z odcinkiem autostrady oraz przebudowanym odcinkiem DK nr 4 (drogi krajowej nr 4) wynosi ok. 7 km. W skład węzła i DK 4 wchodzą 4 obiekty mostowe. Prace budowlane wykonywane były na 2 zmiany. Obecnie na pozostałych odcinkach budowy realizowane są głownie prace ziemne. Postępują prace stabilizujące podłoże po którym przebiega autostrada.

Realizacje robót na tym odcinku autostrady utrudniają odmienne warunki gruntowe w podłożu. Wymuszają one wykonywanie prac dodatkowych, takich jak konsolidacja podłoża metodą przeciążeń nasypów oraz wzmacnianie podłoży przy obiektach mostowych.

Zaawansowanie prac na obiektach mostowych wynosi 99 proc. Na 35 z 78 ww. obiektów zakończono już roboty wykończeniowe. W związku z pojawiającymi się informacjami na temat osiadania wiaduktu w rejonie miejscowości Wólka Mała wyjaśniamy, osiadanie wiaduktu nie jest spowodowane wadliwym wykonaniem. Prace zostały zrealizowane zgodnie z projektem dostarczonym przez zamawiającego, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

„Projekt wymaga zmiany. Oczekujemy na dostarczenie go przez zamawiającego. Następnie Polimex-Mostostal wykonane zgodne z otrzymanym projektem prace, polegające na wzmocnieniu fundamentów wiaduktu" – podkreślono w informacji.

>>> Czytaj też: GDDKiA na budowę dróg w 2013 roku wyda co najmniej o 4 mld mniej

Polimex-Mostostal podaje, że ma zapewnionych podwykonawców i realizuje prace w pełnym zakresie. Zaawansowanie robot na tym odcinku autostrady wynosi ok.70 proc. Termin uzyskania przejezdności tego odcinka autostrady A4 przewidywany jest pod koniec 2014 roku.

Roboty budowlane przy przebudowie DK1 w Tychach realizuje obecnie ok. 150 pracowników, 45 ciężkich maszyn budowlanych i kilkadziesiąt samochodów transportowych. Prowadzone są roboty w pełnym zakresie, w tym prace ziemne, drogowe, rozbiórkowe, kanalizacyjne, bitumiczne, mostowe, konstrukcyjne, sieciowe, odwodnieniowe oraz montaż ekranów akustycznych.

Pełna mobilizacja ma na celu wywiązanie się Polimexu-Mostostalu z zapisów kontraktowych, tzn. zakończenie zgodnie z harmonogramem kolejnego etapu budowy.

Polimex-Mostostal prowadzi obecnie rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat porozumienia dotyczącego budowy odcinka drogi ekspresowej S-69 od Węzła Mikuszowice do Węzła Żywiec. Zakres rozmów obejmuje m.in. uzgodnienie nowego terminu zakończenia tej budowy.