Spółka pozyska w ramach oferty publicznej 136,2 mln zł brutto, które przeznaczy głownie na dalszy rozwój swoich kluczowych projektów w Warszawie – Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtNorblin oraz na rozwój nowych przedsięwzięć.

Przydzielone akcje stanowić będą 20,01 proc. kapitału zakładowego Capital Park (przy założeniu, że nastąpi konwersja na kapitał zakładowy zadłużenia Spółki wobec jednego z jej akcjonariuszy). Inwestorzy instytucjonalni objęli 19.355.314 akcji, natomiast inwestorzy indywidualni 1.600.000 akcji. Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 25,96%.

"Naszym celem było pozyskanie stabilnego i zdywersyfikowanego akcjonariatu i zrealizowaliśmy go - do grona akcjonariuszy spółki dołączą renomowane instytucje polskie i zagraniczne oraz polscy inwestorzy indywidualni. Istotne będzie dla nas teraz zbudowanie długoterminowych relacji z naszymi akcjonariuszami. Nasze główne projekty, na które przeznaczymy środki z oferty publicznej, czyli Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtNorblin, znajdują się obecnie na takim etapie rozwoju, który pozwoli na szybsze tempo wzrostu wartości naszego portfela nieruchomości w najbliższych latach, w porównaniu z tempem z przeszłości. Cieszymy się, że nasi nowi inwestorzy będą mogli w tym wzroście uczestniczyć" – powiedział prezes Capital Park Jan Motz, cytowany w komunikacie.

Grupa Capital Park jest inwestorem oportunistycznym, którego podstawowym celem jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy operacyjnej oraz innowacyjnemu podejściu do projektów nieruchomościowych.