Oznacza to, że było o 0,2 proc. wyższe niż kwartał wcześniej. Od początku roku wzrosło o 6,0 proc.

"Największy wpływ na zmianę PDP w pierwszych trzech kwartałach br. miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (które po 9 miesiącach 2013 r. wyniosły 48,5 mld zł)" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

W komunikacie podano, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł 940,18 mld zł i wzrósł w III kw. br. o 0,2 proc. (i o 6,0 proc. od początku br.).

"Podobnie jak w przypadku PDP, wzrost EDP w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. wynikał głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa" - podano także.

Ministerstwo podało także, że 92,5 proc. państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,3 proc. Z 7,5 proc. przypadających na podsektor samorządowy, 7,1 proc. stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

"Wzrost państwowego długu publicznego od początku 2013 r. był wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 52,6 mld zł, tj. o 6,8 proc.,

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 0,7 mld zł, tj. o 1,0 proc.,

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społ. o 1,9 mld zł, tj. o 83,6 proc." - podano też w komunikacie.