Spółka wprowadza do obrotu w ramach oferty publicznej 20.955.314 akcji serii C oraz 9.230.252 akcji serii E w ramach oferty kierowanej. Wartość oferty publicznej wyniosła 136,21 mln zł, a kurs odniesienia - 6,50 zł, podano w komunikacie.

Wartość spółki (wg kursu odniesienia, z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii C i E) to 680,84 mln zł, wartość instrumentów wprowadzanych - 662.86 mln zł.

Oferującym, opinującym i animatorem rynku jest Dom Maklerski mBanku (wcześniej Dom Inwestycyjny BRE Banku).

Wcześniej spółka podała, że przydzieliła inwestorom łącznie 20.955.314 nowych akcji, czyli wszystkie oferowane. Środki pozyskane w ramach oferty publicznej przeznaczy głownie na dalszy rozwój swoich kluczowych projektów w Warszawie – Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtNorblin oraz na rozwój nowych przedsięwzięć.

Grupa Capital Park jest inwestorem oportunistycznym, którego podstawowym celem jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy operacyjnej oraz innowacyjnemu podejściu do projektów nieruchomościowych