"Po przeprowadzeniu jesienią br. pierwszej fazy podwyższenia kapitału, w ramach której japoński koncern Panasonic objął akcje o wartości 10 mln euro, Gorenje zakończyło właśnie drugą fazę podwyższenia kapitału, która miała miejsce w Słowenii i w Polsce. Wpływy z drugiej fazy podwyższenia kapitału wyniosły łącznie 16,71 mln euro, z czego 6,17 mln euro pochodziło z zapisów na akcje inwestorów w Słowenii, a 10,55 mln euro z zapisów w Polsce" – czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje komunikat, udane przeprowadzenie obu faz podwyższenia kapitału wzmocniło strategiczny alians Gorenje z Panasonikiem oraz doprowadziło do pozyskania nowych inwestorów międzynarodowych.

"Pozyskane środki w łącznej kwocie 27 mln euro pozwolą spółce na dalsze zmniejszenie zadłużenia i w konsekwencji – poprawę sytuacji finansowej – oraz realizację planów inwestycyjnych i rozwojowych w celu dalszej poprawy pozycji rynkowej. Planowane do końca br. wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW umożliwi dostęp do inwestorów na jednym z największych rynków kapitałowych w Europie Środkowej i wzmocni międzynarodową rozpoznawalność Gorenje" – czytamy dalej.

Pod koniec sierpnia 2013 walne zgromadzenie akcjonariuszy Gorenje przegłosowało podwyższenie kapitału obejmujące trzy fazy. Zgodnie z uchwałą, w pierwszej fazie akcje zaoferowano koncernowi Panasonic, który objął 2 320 186 nowych akcji po cenie 4,31 euro za akcję, co dało 10 mln euro wpływów. Zaangażowanie kapitałowe Panasonika potwierdziło wiarę koncernu w sukces współpracy biznesowej z Gorenje – partnerem strategicznym w obszarze rozwoju, produkcji i sprzedaży.

>>> Czytaj też: Debiut Gorenje na GPW: cena akcji została ustalona na 18,10 zł

Reklama

Następnie, w dniach 20 listopada - 17 grudnia 2013 przeprowadzono druga fazę podwyższenia kapitału, w ramach której nowe akcje zaoferowane zostały – na takich samych warunkach, jak Panasonikowi – w pierwszej kolejności istniejącym akcjonariuszom, pracownikom Gorenje a następnie nowym inwestorom w Słowenii i w Polsce. Z prawa poboru, umożliwiającego zapisanie się na nowe akcje spółki po cenie 4,31 euro skorzystało 291 akcjonariuszy, którzy objęli łącznie 1 284 541 akcji o wartości 5,54 mln euro. Pracownicy objęli 17 512 akcji za łącznie 75 476 euro. Gorenje pozyskało również nowych inwestorów w Słowenii i w Polsce, który zapisali się na łącznie 2 575 688 nowych akcji, co daje kwotę 11,10 mln euro.

W ramach pierwszej i drugiej fazy oferty Gorenje pozyskało łącznie 26,7 mln euro, co oznacza podwyższenie kapitału o 38,69%. Po zarejestrowaniu nowych akcji kapitał spółki będzie dzielił się łącznie na 22 104 427 zwykłych akcji.

"W tych niewątpliwie trudnych warunkach rynkowych Gorenje pozyskało 27 mln EUR kapitału oraz nowych międzynarodowych inwestorów, cementując jednocześnie strategiczny alians z Panasonikiem. Pozyskane środki umożliwią szybszy rozwój Grupy i wzmocnią jej pozycję finansową zgodnie z celami strategicznymi, jakie przed sobą postawiliśmy. Udane podwyższenie kapitału postrzegamy jako potwierdzenie wiary w nasze plany rozwoju, które potwierdzają istotną pozycję Gorenje na rynku producentów AGD" - powiedział prezes i CEO Gorenje Franjo Bobinac, cytowany w komunikacie.

Gorenje wykorzysta pozyskane środki na sfinansowanie planowanych działań rozwojowych i inwestycyjnych oraz na spłatę części zadłużenia. Poprawi to możliwości rozwoju oraz pozycję konkurencyjną Grupy, poprzez wzmocnienie jej pozycji finansowej. W 2013 roku Gorenje przeprowadziło restrukturyzację działalności produkcyjnej oraz optymalizację procesów biznesowych, w szczególności po stronie sprzedaży.

>>> Czytaj też: Księga popytu na akcje Gorenje nie została w całości wypełniona

"Wraz z przeprowadzonym podwyższeniem kapitału oraz innymi działaniami nakierowanymi na wzmocnienie finansów, Grupa wypracowała solidne podstawy do poprawy sytuacji operacyjnej w średnim terminie, zgodnie z przyjętą strategią" - stwierdzono w informacji.

Akcje Gorenje zostaną prawdopodobnie wprowadzone do obrotu na GPW 30 grudnia 2013, co oznacza, że spółka od tego momentu będzie notowana na dwóch giełdach - w Słowenii i w Polsce. W Ljubljanie akcje Gorenje notowane są na giełdzie od 1998 roku.

"Zgodnie z uchwałami sierpniowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Gorenje może przeprowadzić trzecią fazę podwyższenia kapitału, obejmującą konwersję długu na akcje. Zarząd Gorenje prowadzi w tej sprawie rozmowy z zainteresowanymi instytucjami finansowymi. Gorenje ma czas na przeprowadzenie trzeciej fazy podwyższenia kapitału do 23 sierpnia 2014" – zaznaczono również.

Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Działalność Grupy ma charakter globalny, przy czym 92 % przychodów generowanych jest w Europie. Głównymi rynkami są Niemcy, Rosja, kraje Beneluksu, Ukraina, Skandynawia, Czechy, Słowenia i Europa Południowo- Wschodnia. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Ljubljanie.

>>> Czytaj też: Debiuty na GPW: do końca roku spółki chcą sprzedać akcje za 3,6 mld zł