Spółka nie podjęła jeszcze decyzji, czy zmiana rynku notowań związana będzie z emisją nowych akcji. Po uzyskaniu progu rentowności w IV kwartale 2013 r., cały bieżący rok Selvita chce zakończyć zyskiem netto, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski.

"Wczoraj rada nadzorcza zarekomendowała, by zarząd rozpoczął prace przygotowawcze na temat przejścia na rynek główny GPW. Teraz przygotowujemy harmonogram, jesteśmy w trakcie wstępnego audytu, który przeprowadza dla nas Deloitte, musimy zwołać walne zgromadzenie. To jest realne, abyśmy byli gotowi z prospektem emisyjnym jeszcze w I półroczu, ale nie jesteśmy w stanie tego obiecać" - powiedział Sieczkowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że decyzja o tym, czy przejściu na rynek główny będzie towarzyszyła emisja jeszcze nie zapadła. "Spokojnie poradzimy sobie bez nowego kapitału. Oceniam szanse na nową emisję na 50%. Chcemy mieć wszystkie wyniki 'na zielono', dodatkowe środki z pewnością pozwoliłyby zwiększyć tempo rozwoju i wpłynęłyby na poprawę wyników" – powiedział wiceprezes.

Według wstępnych szacunków, zysk netto Selvity wyniósł 0,3 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 2,0 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 8 mln zł, co oznacza ponad 100-proc. wzrost w skali roku- został on osiągnięty głównie dzięki komercjalizacji badań. Zysk EBITDA wyniósł 1,1 mln zł wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej.

W całym ub. roku spółka zanotowała 21,8 mln zł przychodów (wzrost o 37% r/r), EBITDA była ujemna na poziomie 0,03 mln zł wobec straty 4,6 mln zł rok wcześniej. Strata netto w całym roku spadła do 2,4 mln zł wobec 6,4 mln zł w 2012 r.

"Wszystkie kwartały, począwszy od IV kw. 2013 r. powinny być już tylko lepsze i przewidujemy, że w 2014 będziemy mieli zysk netto w całym roku" - zaznaczył Sieczkowski.

Wiceprezes podkreślił, że wartość przychodów w części komercyjnej była w ub. roku większa niż przychodów z grantów (odpowiednio 13,2 mln zł i 8,6 mln zł) i celem spółki jest utrzymywanie takiej struktury w kolejnych latach. Selvita nadal też powinna być beneficjentem, jeśli chodzi o granty, bo ze swoją działalnością wpisuje się w nowe perspektywy grantowe UE, ze względu na innowacyjną działalność na rynku.

"Oczekujemy, że wzrost przychodów z usług będzie na dwucyfrowym poziomie w skali roku w 2014 r. Mamy długo oczekiwany break-even, mamy ponad 12 mln zł zakontraktowanych przychodów, jeśli chodzi o umowy partneringowe, mamy granty, które są w trakcie realizacji - zakontraktowane 33 mln zł do końca 2015 r. Szacujemy, że dwie kolejne umowy partneringowe podpiszemy w tym roku, co wzmocni naszą pozycję na rynku i pozwoli zwiększyć przychody. Będziemy też uzyskiwać na przełomie tego i przyszłego roku premie za kamienie milowe i tantiemy z projektów innowacyjnych" - podkreślił Sieczkowski.

W tym roku spółka planuje inwestycje na poziomie 15 mln zł - głównie na programy rozwojowe i badawcze, przyrost powierzchni laboratoryjnej oraz wzrost liczebności zespołów badawczych.

"Wzrost przychodów powinien być wyższy niż przyrost powierzchni i pracowników. Przychód i marża na pracownika - tu mamy jeszcze sporo do zrobienia" - podkreślił wiceprezes.

W ub. roku spółka podpisała dwie kluczowe umowy partneringowe z globalnymi koncernami farmaceutycznymi H3 Biomedicine i Merck Serono, na podstawie których otrzymała finansowanie na dalszy rozwój swoich dwóch projektów onkologicznych. Selvita pozyskała 15,8 mln zł na badania w latach 2013-2015 oraz otrzymała szanse na wielokrotnie większe przychody z dalszej komercjalizacji efektów projektów w kolejnych latach (milestones i royalties).

W połowie stycznia tego roku Selvita podpisała największy dotychczas kontrakt usługowy o wartości 2,9 mln zł, zlecony przez jeden z największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Kilka dni wcześniej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało pozytywną rekomendację dla kolejnego wniosku Selvity złożonego w ramach programu INNOMED, w którym firma może pozyskać na badania do 10 mln zł.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne.

Selvita została założona w 2007 roku, a obecnie zatrudnia blisko 180 pracowników, w tym 58 z tytułem doktorskim. Od 2011 roku Selvita jest notowana na rynku NewConnect.