"Zawieszamy emisję i poczekamy na nieco lepsze warunki na rynku pierwotnym. Będziemy bacznie się przyglądać polskiej giełdzie i w odpowiednim momencie chcemy powrócić z ofertą" - powiedział Toth, cytowany w komunikacie..

Spółka wyjaśnia, że zdecydowała się zawiesić publiczną ofertę walorów ze względu na rekomendacje doradców przeprowadzających book-building. Powodem takiej decyzji są znaczne wahania nastrojów rynkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim tygodniu, które utrudniły rozmowy z inwestorami.

"Dodatkowo, w ostatnim okresie, branża energetyczna na polskim parkiecie nie jest doceniana przez inwestorów, a wyceny firm z tego sektora są, zdaniem Spółki, stosunkowo niskie. (...) Nowy harmonogram oferty będzie określony przez zarząd - na podstawie konsultacji z doradcami – i informacja o nim zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu lub suplementu do prospektu" - podsumowano w komunikacie.

Spółka informowała wcześniej, że liczyła na pozyskanie ok. 40 mln euro (ze sprzedaży akcji stanowiących 33% podwyższonego kapitału), które chce przeznaczyć na akwizycje i nowe projekty w Czechach, Słowacji, Serbii, a także w Polsce.

GGE miało 109,3 mln euro przychodów, 16,4 mln euro EBITDA oraz 5,4 mln euro zysku netto w 2012 r. Po trzech kwartałach 2013 było to odpowiednio 117,8 mln euro, 15,3 mln euro i 5,9 mln euro. Za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowe (IV kw. 2012 - III kw. 2013) wyniki wyniosły z kolei 150 mln euro przychodów i 20 mln euro EBITDA.