Zgodnie z kwartalnym raportem Banku Anglii bezrobocie w 2014 roku będzie spadać szybciej niż oczekiwano, a tempo wzrostu gospodarczego będzie również wyższe od prognoz. Oczekuje się spadku stopy bezrobocia do 7,0% już w pierwszym kwartale tego roku. BoE odszedł od obecnego forward guidance na rzecz bardziej jakościowych wytycznych dla polityki monetarnej.

Carney poinformował, że stopy procentowe pozostaną jeszcze przez pewien czas na niskim poziomie mimo obserwowanego ożywienia i zaznaczył, ze ewentualne zacieśnianie kosztu pieniądza nastąpi w przyszłości stopniowo. Celem BoE jest nie dopuścić do zaduszenia oberwanej poprawy koniunktury. Funt zareagował umocnieniem na optymistyczne perspektywy dotyczące brytyjskiej gospodarki. EURGBP powrócił do trendu spadkowego. Dalszym spadkom na tej parze będzie sprzyjała dywergencja w polityce monetarnej ECB i BoE.

Dziś w nocy zostały opublikowane słabe dane z australijskiego rynku pracy. W styczniu nieoczekiwanie stopa bezrobocia wzrosła do 6,0% z 5,8% miesiąc wcześniej i była najwyższa od 10 lat!. Co więcej zatrudnienie spadło o 3,7 tys. podczas gdy konsensus rynkowy zakładał wzrost o 15 tys. Skorygowano również w dół dane grudniowe. W reakcji na dane waluta australijska zaczęła tracić na wartości. Para AUDUSD powróciła do spadków z okolic 0,9080, gdzie znajduje się silny geometryczny opór. Jeśli dzisiejsza świeca dzienna zamknęłaby się w rejonie 0,8950, to byłby to techniczny sygnał sprzyjający powrotowi do trendu spadkowego.

Najciekawszą publikacją w dzisiejszym kalendarzu będzie sprzedaż detaliczna w USA. Analitycy spodziewają się słabych danych, co może przełączyć się na osłabienie USD względem euro. Ponadto słabsze dane rozbudzą spekulacje nad możliwością zrobienia pauzy w redukcji programu QE3.

EURPLN

Środowa sesja była kolejnym dniem, kiedy polska waluta zyskiwał na wartości względem euro. Spadki na EURPLN wyhamowały w rejonie dolnego ograniczenia chmury ichimoku. Dziś obserwujemy odreagowanie, jednak już na poziomie 4,1812 widnieje najbliższy opór w postaci tenkan sen. Techniczny układ rynku sprzyja powrotowi do spadków w średnim terminie.

AUDUSD

Słabsze dane z rynku pracy były impulsem do powrotu do spadków na AUDUSD. Para wyhamowała wzrosty tuż poniżej oporu w postaci 38,2% zniesienia całości ostatnich spadków. Jeśli dzisiejsza świeca dzienna zamknie się poniżej chmury ichimoku na wykresie dziennym, to będzie to sygnał do kontynuacji spadków.