"Jeśli chodzi o redystrybucję zysku, to realizujemy przede wszystkim naszą politykę dywidendową, która mówi o tym, że chcemy zwiększać w każdym kolejnym roku wartość płaconej dywidendy na akcję w przedziale między 10% a 15%. To też miało miejsce w I półroczu tego roku, gdzie wartość wypłaconej dywidendy sięgnęła przeszło 37 mln zł. Taką politykę, jeśli chodzi o dywidendę, chcemy kontynuować" - powiedział Dzik podczas wideokonferencji.

Wiceprezes dodał, że celem spółki jest także dalsza realizacja skupu akcji własnych.

"Wszystko wskazuje na to, że nie w tak wysokiej wartości, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę fluktuację kursu akcji, raczej będziemy realizować skup na bieżąco" - powiedział Dzik.

Jak zaznaczył prezes Piotr Sucharski, Neuca podtrzymuje zobowiązanie, zgodnie z którym skup będzie zawsze proporcjonalny do emitowanych akcji w ramach programu menadżerskiego.

"Wierzymy cały czas we wzrost wartości firmy. Absolutnie, dzisiejsza wycena firmy nie jest barierą takiego skupu i myślę, że największą barierą w tym pierwszym półroczu była sprawa dostosowania naszych przepływów do ustawy o zatorach płatniczych, natomiast w momencie pojawienia się możliwości, na pewno takiego skupu będziemy dokonywać. Nasze zobowiązanie, że skup będzie zawsze proporcjonalny do emitowanych akcji w ramach programu menadżerskiego chcemy podtrzymać. To jest taki próg, który określa naszą oczekiwaną liczbę akcji przeznaczoną do skupu" - powiedział Sucharski.

Neuca skupiła 305,9 tys. akcji za kwotę 88,3 mln zł w 2019 roku.

Spółka wypłaciła w maju br. dywidendę z zysku za 2019 rok w wysokości 8,65 zł na akcje, czyli o 17% więcej niż przed rokiem. W sumie na wypłatę dywidendy spółka przeznaczyła kwotę 37,1 mln zł.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)