Integer.pl odnotował 8,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 47,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,23 mln zł wobec 56,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 347,32 mln zł w 2013 r. wobec 281,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 15,93 mln zł wobec 51,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Integer.pl to właściciel InPost, alternatywnego operatora pocztowego.