W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 280,30 mln zł wobec 323,60 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2013 roku akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 200,03 mln zł, tj. 2,41 zł na akcję, z zysku wypracowanego w 2012 r. Pozostałą część z zysku netto za rok 2012, w kwocie 123,66 mln zł przeznaczono na zwiększenie kapitałów zapasowych spółki.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.