"Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 16 606 160,32 zł" – czytamy w komunikacie.

Miesiąc temu spółka podała, że zarząd zarekomenduje radzie nadzorczej i ZWZ przeznaczenie na wypłatę dywidendy za rok 2013 zysku netto w równowartości ok. 4 mln euro, podała spółka.

Asseco SEE odnotowała 35,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 49,63 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 40,31 mln zł wobec 46,71 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 42,03 mln zł, tj. 0,81 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.