Wskaźnik nabrał przyspieszenia w ostatnich dwóch miesiącach, co zapowiada kontynuację ożywienia gospodarczego w kolejnych kwartałach tego roku, podkreślają analitycy.

"Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w marcu 2014 roku wzrósł o 1,3 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ostatnich dwóch miesiącach nabrał on przyspieszenia, co zapowiada w kolejnych kwartałach tego roku kontynuację ożywienia i wyższe od dotychczasowego tempo wzrostu PKB" - czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu, podobnie jak w poprzednim, sześć działało w kierunku jego wzrostu a dwie w kierunku spadku, podał BIEC.

"Największy wpływ na wzrost wskaźnika miała w tym miesiącu poprawa ocen menedżerów przedsiębiorstw na temat kondycji finansowej zarządzanych przez nich firm. Tendencję tę obserwujemy od wiosny ubiegłego roku" - czytamy dalej.

W magazynach przedsiębiorstw po raz kolejny zmniejszyły się zapasy wyrobów gotowych, poprawia się też wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych, wylicza BIEC.

"Dwie składowe wskaźnika, które działały w tym miesiącu w kierunku jego spadku to zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów oraz nieznaczne pogorszenie ocen na temat ogólnych perspektyw rozwojowych gospodarki" - napisano też w raporcie.

>>> Czytaj też: Szczurek: Wzrost PKB w 2014 roku może przekroczyć 3 proc.