"Rada nadzorcza emitenta - odnosząc się do wniosku zarządu emitenta wyrażonego w Uchwale nr 68/2014 zarządu emitenta z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto emitenta za rok obrotowy 2013, przeprowadziła w dniu 27 marca 2014 roku głosowanie nad propozycją przeznaczenia 100% wypracowanego zysku na kapitał zapasowy emitenta. Uchwała nie zapadła, gdyż nie uzyskała wymaganej większości głosów" - czytamy w komunikacie.

20 marca 2014 r. zarząd Ciechu podjął uchwałę, w której zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2013 rok w wysokości 100,69 mln zł w całości na kapitał zapasowy.

Największym akcjonariuszem Ciechu jest nadal Skarb Państwa, który ma 38,72% akcji.

Akcjonariusze Ciechu mają decydować o przeznaczeniu zysku netto za 2013 rok w wysokości 100,69 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 kwietnia.

„Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej, postanawia o przeznaczeniu zysku netto za rok 2013 w wysokości 100 692 846,14 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w projektach uchwał.

Reklama

Wcześniej spółka podała, że zgłoszona przez zarząd Ciechu propozycja niewypłacania dywidendy z zysku za 2013 r. nie znalazła poparcia większości członków rady nadzorczej spółki.Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.