Unia Europejska powinna zacieśnić współpracę ze swoimi sąsiadami na wschodzie i południu. Sugerują to ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji, którzy spotkali się w Weimarze.

Polska, Niemcy i Francja chcą tchnąć nową energię w Europejską Politykę Sąsiedztwa, między innymi poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i politycznej.

Szefowie dyplomacji chcą też elastyczniejszego podejścia do pomocy finansowej dla innych krajów. Obecnie pieniądze na ten cel planowane są w długich okresach, co utrudnia szybką reakcję na wydarzenia na świecie.

Poza tym programy pomocowe dla poszczególnych krajów mają być lepiej dopasowane do ich potrzeb.

We wspólnym oświadczeniu podkreślono także wagę rozwijania kontaktów między społeczeństwami. Ministrowie chcą promować wymianę młodzieży i wprowadzić dalsze ułatwienia wizowe.

>>> Stałe bazy NATO w Polsce i krajach bałtyckich? Sojusz wkrótce podejmie decyzję