MLP Group odnotowało 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,37 mln zł wobec 29,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,14 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 23,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 3,25 mln zł wobec 22,90 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w projektach built-to-suit, pod określone potrzeby najemcy. Posiada projekty w Pruszkowie i Poznaniu.