Pekaes odnotował 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,29 mln zł wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 180,10 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 118,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 2,66 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdy. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.