Action

Akcjonariusze Action zdecydowali o przeznaczeniu 16,61 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Ipopema

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca o wypłacie dywidendy w kwocie 9 mln zł, podała spółka. >>>>

LZMO

LZMO przydzieliło 6.099 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 6,099 mln zł z oferowanych 7.000 papierów, podała spółka. >>>>

ZUE

Akcjonariusze ZUE zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2013 r., wynoszącego 7,64 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>>

Benefit Systems

Grupa Benefit Systems podpisała aneks do przedstawionego wcześniej memorandum inwestycyjnego, który pozwala na przesunięcie terminu podpisania umowy inwestycyjnej dotyczącej konsolidacji ze spółkami Fabryka Formy, Calypso Fitness, Fitness Academy oraz Instytut Rozwoju Fitness o 2 miesiące tj. do 31 lipca 2014 r., poinformowała spółka.>>>>

Belvedere, Sobieski

Grupa Belvedere, notowana na GPW pod nazwą Sobieski, miała 149,6 mln euro przychodów w I kw. 2014 roku, co oznacza spadek o 20,7% r/r, podała spółka w komunikacie. Sprzedaż bez uwzględnienia podatku akcyzowego wyniosła w I kwartale br. 110,7 mln euro i była o 1,5% mniejsza niż w I kwartale 2013 r. >>>>

Mabion

Mabion podpisał z Altiora d.o.o. umowę na badania pacjentów z chłoniakiem na terenie Polski, Chorwacji, Bośni, Serbii, Węgier, Bułgarii, Mołdawii i Czarnogóry, podała spółka. Wartość umowy wynosi niemal 1,5 mln euro, a przewidywany termin wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy to 31 grudnia 2014 roku. >>>>

DnB Bank Polska

DnB Bank Polska zakończył I kw. tego roku zyskiem netto w wysokości 10,8 mln zł (po ubiegłorocznej stracie). Cel finansowy banku na ten rok to 20 mln zł zysku netto i utrzymanie wskaźnika koszty do dochodów na poziomie ok. 40% w części korporacyjnej, poinformował agencję ISBnews prezes Artur Tomaszewski.>>>>

Newag

PKP Intercity (PKP IC) zawarły z Newagiem umowę na wykonanie napraw okresowych 337 wagonów osobowych. Szacunkowa wartość świadczeń objętych umową na dzień jej zawarcia (23 maja br.) wynosi 45,46 mln zł, a maksymalna łączna wartość umowy - 82,22 mln zł, podał Newag.>>>>

Zobacz też rekomendacje

Rafako

Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) z Grupy Azoty podpisały umowę z Rafako jako wykonawcą na wykonanie pierwszego etapu (jeden kocioł i turbozespół) elektrociepłowni węglowej dla grupy o szacowanej wartości 375 mln zł netto, poinformował prezes spółki Adam Leszkiewicz. >>>>

Wojas

Zarząd spółki Wojas zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 1,90 mln zł z zysku za 2013 r., wynoszącego 9,64 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podał Wojas. >>>>

PGE

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) dla długu w walutach obcych i krajowej na poziomie BBB+ ze stabilną perspektywą, podała agencja. Fitch nadał taki sam rating nowo ogłoszonemu programowi euroobligacji PGE. >>>>

PKN Orlen

Kanadyjski Komisarz ds. Konkurencji wydał postanowienie (tzw. Advance Ruling Certificate) potwierdzające brak zastrzeżeń do planowanego nabycia przez TriOil Resources Ltd 100% udziałów w spółkach, do których należy Birchill Exploration LP, podał Orlen. >>>>