"Widzimy zainteresowanie ze strony banków i funduszy inwestycyjnych finansowaniem planów rozwoju grupy Paged, która aktualnie posiada stosunkowo niskie poziomy zadłużenia (wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2013 roku na poziomie 1,5x) i powtarzalne przepływy pieniężne na wysokim poziomie. Nie wykluczam, że w najbliższych miesiącach zdecydujemy się na pozyskanie długu w postaci obligacji korporacyjnych, mającego na celu sfinansowanie planów inwestycyjnych grupy. W grę wchodzi emisja obligacji o wartości ok. 60-70 mln zł" - powiedział Ditrych w rozmowie z ISBnews.

Wiceprezes Paged poinformował, że spółka prowadzi wstępne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, zaznaczył równocześnie, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Środki z emisji obligacji miałyby posłużyć m.in. współfinansowaniu planowanych inwestycji w segmencie sklejkowym.

"Podtrzymujemy nasze plany dotyczące uruchomienia, na terenie obecnego zakładu w Morągu, linii produkcji sklejki Mirror, wytwarzanej z udziałem drewna iglastego. Potencjał wzrostu w oparciu o dotychczasowy asortyment, wytwarzany z drewna liściastego, ma pewne ograniczenia związane z podażą surowca. W naszych planach na kolejne lata zakładamy rozwój segmentu sklejki poprzez dywersyfikację surowca oraz dalszy rozwój portfolio produktów" - powiedział wiceprezes Paged.

Jednocześnie szacuje wydatki inwestycyjne związane z realizacją rozbudowy mocy produkcyjnych w zakładzie w Morągu na 100 - 110 mln zł, rozłożone na lata 2014 i 2015.

"Obecnie dyskutujemy nad harmonogramem płatności, tak by główne wydatki związane z tą inwestycją były ponoszone bezpośrednio przed oddaniem linii produkcyjnej. Zakładamy, że nowa linia powinna zostać uruchomiona w II kwartale 2015" - wskazał Ditrych.

Reklama

W I kwartale br. segment sklejkowy grupy Paged zanotował 94,2 mln zł przychodów (spadek o 2% r/r), 19,1 mln zł EBITDA (wzrost o 2% r/r) i 13,5 mln zł zysku netto (wzrost o 24%). Nieco niższa sprzedaż spowodowana była, jak tłumaczy Ditrych, przejściowymi problemami z dostępnością surowca w IV kwartale 2013 r.

"W okresie całego 2013 r. nasze fabryki wyprodukowały łącznie około 150 tys. m3 sklejki. W 2014 r. zakończony zostanie trzyletni (na lata 2012-2014 r., red.) program inwestycyjny w segmencie sklejkowym. W efekcie nasze moce produkcyjne wzrosną w trakcie bieżącego roku do ok. 170 tys. m3 rocznie. Przy obecnej sytuacji surowcowej ostrożnie podchodzimy do planów dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych w dotychczasowym asortymencie sklejki i stąd zamierzenia dotyczące dywersyfikacji" - poinformował wiceprezes grupy.

Dodał, że pierwszy etap planowanych inwestycji pozwoli grupie Paged produkować do 50 tys. m3 sklejki Mirror. Spółka oczekuje, że już w okresie pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia zakładu poziom wykorzystania nowych mocy produkcyjnych wyniesie powyżej 70-80%. Zarząd spółek sklejkowych już teraz pracuje nad zapewnieniem surowca dla nowych instalacji, jak i kontraktacją produkcji, podkreślił wiceprezes Paged.

>>> Czytaj też: Grupa Paged może wydać na inwestycje do 250 mln zł w 2014 roku

Docelowo, inwestycja pozwoli na realizację w przyszłości drugiego etapu inwestycji, nowe instalacje w zakładzie w Morągu będą mogły być wykorzystywane do produkcji sklejki typu LVL, a docelowa moc w tym segmencie wyniesie do 80-90 tys. m3, dodał.

"To stosunkowo nowy produkt, o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych na który zapotrzebowanie dynamicznie rośnie, przy ograniczonych w Europie mocach produkcyjnych. W segmencie tym istnieją dość wysokie bariery wejścia ograniczające konkurencję, a rentowność uzyskiwana na tych produktach jest nawet wyższa niż w obszarach, w których dziś jesteśmy obecni" - skomentował wiceprezes.

W I kw. 2014 r. Grupa Paged osiągnęła 158,2 mln zł skonsolidowanych przychodów (spadek o 12,9% r/r), 23,6 mln EBITDA (spadek o 33% r/r) i 15,4 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej (wzrost o 10% r/r).

"Spadek przychodów oraz EBITDA to efekt wysokiej bazy I kwartału 2013 r., gdy kontrolowana przez Paged spółka DTP wykazała wysoki wynik o charakterze jednorazowym. Dodatkowo DTP na przestrzeni minionych 12 miesięcy wygasiło działalność pożyczkową, generującą wysokie przychody przy minimalnej marży, co w naturalny sposób wpłynęło na zmniejszenie przychodów całej grupy. Należy zauważyć jednocześnie, iż grupa znacznie poprawiła rentowność swojej działalności, a jakość wyniku na poziomie netto wskazuje, iż był on drugim najlepszym kwartałem w historii Paged" - stwierdził Ditrych.

Obok segmentu sklejkowego i wierzytelności w grupie funkcjonują segmenty meblowy, handlowy, nieruchomości i inwestycyjny. Ditrych zwraca uwagę na osiągniętą w I kwartale poprawę wyników segmentu meblowego, przez ostatnie lata borykającego się z problemami.

"Prowadzona w segmencie meblowym restrukturyzacja przynosi oczekiwane efekty. W I kwartale segment zanotował 1,9 mln zł EBITDA w porównaniu do osiągniętych 0,4 mln zł rok wcześniej. Kontynuujemy proces naprawczy segmentu, inwestujemy m.in. w wysokiej klasy kadrę menadżerską z doświadczeniem u rynkowych liderów branżowych m.in. takich jak Ikea, Nowy Styl czy grupa VOX. W najbliższym czasie chcemy skupić się jeszcze mocniej na kluczowych rekrutacjach, szczególnie w obszarze sprzedaży. Wyniki za I kwartał nie odzwierciedlają potencjału segmentu, poprawa jakości pracy oraz pozycji konkurencyjnej spółek to procesy długoterminowe. Wierzymy, że w latach 2015-2016 potencjał ten zostanie już istotnie uwolniony, z zauważalną korzyścią dla wyników grupy" - powiedział wiceprezes Paged.

W ramach nowego otwarcia w segmencie meblowym współpracę z grupą Paged rozpoczął Tomasz Rygalik, jeden z najbardziej znanych polskich projektantów.