"Jednocześnie zarząd GPW postanowił, że:

(1) zlecenia maklerskie na akcje spółki, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 16 czerwca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

(2) w okresie zawieszenia notowań akcjami spółki, zlecenia maklerskie na akcje spółki nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie.

W połowie maja akcjonariusze PKM Duda zdecydowali o przeprowadzeniu scalenia akcji spółki w stosunku 10:1. W efekcie liczba akcji zmniejszy się z 278.002.290 sztuk do 27.800.229 sztuk. W wyniku scalenia wartość nominalna akcji PKM Duda zostanie podwyższona z 1 zł do 10 zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki pozostanie bez zmian.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda sięgnęły 1.903,59 mln zł w 2013 r. wobec 2.104,14 mln zł rok wcześniej.