Wiceminister edukacji Joanna Berdzik powiedziała IAR, że druk pierwszego podręcznika jest już zakończony i będzie on dostarczony do szkół na czas. Zapewniła, że 1 września 2014 roku pierwszoklasiści rozpoczną rok szkolny z darmowym podręcznikiem.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 75 senatorów. Jeden był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa ma wejść w życie w 14 dni po jej opublikowaniu.
Joanna Berdzik uważa, że ustawa powinna wejść w życie absolutnie szybko, by szkoły mogły stabilnie planować nowy rok szkolny oraz po to, by można było rozpocząć proces wnioskowania o dotacje i przekazywania tej dotacji do samorządu terytorialnego, a potem do szkół.


Podręcznik do klas pierwszych będzie się składał z czterech części. Przedstawicielka resortu edukacji powiedziała IAR, że finalizowane są już prace nad drugą jego częścią.
- Będziemy te podręczniki sukcesywnie do szkół dostarczać, także nie będzie tu na pewno żadnej przerwy - zapewniła.


Nowelizacja zobowiązuje MEN do stopniowego wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Zakłada, że w roku szkolnym 2014/2015 otrzymają je uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej. W następnym roku szkolnym uczniowie klas I i II oraz IV szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjalnej, a roku szkolnym 2016/2017 wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.