"Dzień dywidendy został ustalony na dzień 26 września 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 10 października 2014 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 8 195 848 akcji spółki" - czytamy w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

W ujęciu jednostkowym zysk netto TelForceOne w 2013 r. wyniósł 2,60 mln zł wobec 1,68 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka odnotowała 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 156 mln zł w 2013 r.

>>> Czytaj też: TelForceOne: Dynamika przychodów w 2014 może być wyższa niż w 2013