Zerowa ilość odpadów i upowszechnienie praktyki recyklingu. To główne założenia strategii na rzecz gospodarki obiegowej, przedstawionej dziś przez Komisję Europejską.

Propozycje Brukseli mają przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby, obniżenia emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie - stworzenia setek tysięcy nowych miejsc pracy.

Zgodnie z planami Komisji, do 2030 roku Europejczycy mają objąć recyklingiem 70 proc. odpadów komunalnych i 80 proc. opakowaniowych. Począwszy od 2025 roku, zakazane ma być też składowanie odpadów nadających się do recyklingu. Osiągnięciu tych celów mają służyć m.in. ulepszone procesy produkcyjne i innowacje pozwalające na zamianę odpadów w zasoby.

"Nasza propozycja jest strategiczną odpowiedzią na nową rzeczywistość globalizacji oraz coraz większe zapotrzebowanie na ograniczone zasoby naturalne" - powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potocznik.

Komisja szacuje, że wprowadzenie w życie nowej strategii może przyczynić się do powstania 580 tysięcy nowych miejsc pracy. "Przejście w kierunku zielonej gospodarki jest niesamowitą szansą na stworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości, przyczyniając się pobudzenia gospodarczego" - powiedział komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor.

Skoordynowaniu działań na rzecz środowiska ze skuteczną polityką zatrudnienia ma służyć przedstawiona także w środę inicjatywa na rzecz "zielonych" miejsc pracy.

>>> Czytaj też: Tereny zielone w polskich miastach: Warszawa wygrywa w rankingu