"Baltic Ceramics S.A., spółka specjalizująca się w wytwarzaniu proppantów ceramicznych, materiału wykorzystywanego do poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy naftowej, podpisała umowę budowy hal zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Lubsku (woj. Lubuskie). Zakończenie prac planowane jest na przełom I i II półrocza 2015 roku. Docelowo produkcja zakładu będzie odpowiadać 5% światowego zapotrzebowania na proppanty ceramiczne" - czytamy w komunikacie.

Wybrana w konkursie ofert firma Przedsiębiorstwo Budowlane MHM Peach będzie odpowiedzialna za wykonanie robót budowlanych, które obejmują budowę zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia prac w terminie 26 tygodni od przekazania placu budowy, podano także.

"W II połowie 2014 r. planujemy oddanie do użytku jedynego w Europie Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ceramicznych. Prowadzone w nim badania nad technologią produkcji proppantów, zostaną zastosowanie w produkcji na skalę przemysłową w obiektach, których budowę rozpoczynamy" - zapowiedział prezes spółki Dariusz Janus, cytowany w komunikacie.

Realizowana inwestycja obejmuje zarówno budowę zakładu zlokalizowanego na działce o powierzchni ponad dwóch hektarów oraz zakup najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Na tę inwestycję spółka pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 33 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90. jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku.

Baltic Ceramics jest częścią grupy przemysłowej IndygoTech Mineral, notowanej na rynku głównym GPW. IndygoTech Minerals S.A. posiada 49,09% akcji Baltic Ceramics Investments S.A. Baltic Ceramics Investments S.A. posiada 100% akcji Baltic Ceramics.