Akcjonariusze Mercora zdecydowali o przeznaczeniu 145,00 mln zł z zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 marca 2014 r., wynoszącego 163,03 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 9,26 zł na akcję, podała spółka.

"Dzień dywidendy został ustalony na 15 lipca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 29 lipca 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 15.658.535.

Mercor zapowiadał wcześniej, że planuje przeznaczyć na dywidendę co najmniej 50 proc. środków pozyskanych ze zbycia działalności dotyczącej oddzieleń przeciwpożarowych. Ostateczna cena sprzedaży tych aktywów na rzecz Grupy Assa Abloy wyniosła 199,5 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Mercora w roku obrotowym 2013/2014 (trwającym od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 r.) wyniósł 163,03 mln zł wobec 39,48 mln zł straty rok wcześniej. Spółka odnotowała 11,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w tym okresie wobec 48,31 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

>>> Czytaj też: Powrót do 400 mln zł przychodów w ciągu 3-4 lat ambitny, ale realny